ország
város
képzési terület 
nyelv 
felsőoktatási intézmény státusza  
Krakkó (Kraków), Lengyelország

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

II. fokozat
Az előadások nyelve: lengyelAz előadások nyelve: lengyel
Képzési terület: humán
A tanulmányok rendszere: Teljes időtartamú
Az egyetem www honlapja: www.uj.edu.pl
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Program zawiera komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tej specjalności pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim.
Privacy Policy